Właściwy montaż okien i drzwi jest kluczowy nie tylko dla ich szczelności, ale także dla ich bezproblemowej pracy i długiej żywotności. Nawet niewielkie błędy mogą mieć poważne konsekwencje i pociągać za sobą spore koszty. W poniższym artykule przedstawimy, jak powinien wyglądać prawidłowy montaż okien, wymienimy kilka najczęstszych błędów montażowych oraz odpowiemy na pytanie, czy montaż okien można przeprowadzić samodzielnie.

Przebieg prawidłowego montażu okna

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy montażu warstwowego (tzw. ciepły montaż), który można zastosować do okien i drzwi w systemie energooszczędnym i pasywnym. Wszystkie czynności powinny być wykonane z pełną starannością i dbałością o najmniejsze detale.

1. Oczyszczenie muru

Zanim będzie można zacząć sam montaż okna, należy koniecznie oczyścić otaczający mur z kurzu i wszelkich luźnych fragmentów. Jeśli zajdzie taka konieczność, trzeba będzie zastosować podkład gruntujący. Nie można też zapomnieć o zamontowaniu listwy progowej (chyba że okna nie będą miały parapetów).

2. Przygotowanie okna

Elementy mocujące (dyble, kotwy lub śruby montażowe) muszą równomiernie przenosić obciążenia działające na okno. Dlatego też trzeba rozmieścić je na całym obwodzie okna, przy zachowaniu odstępów nieprzekraczających 70 cm. Następnie do okna trzeba przykleić od wnętrza taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne od zewnątrz.

3. Dopasowanie ościeżnicy

Rama okna powinna być tak dopasowana do otworu, aby z każdej strony zachować właściwą szerokość szczeliny dylatacyjnej. Przy jej umieszczaniu w murze ściany należy pamiętać o zachowaniu pionów i poziomów.

4. Sprawdzenie przekątnych

Gdy ościeżnica jest już dobrze ustawiona, trzeba ją ustabilizować za pomocą klinów rozporowych. Podczas tego zabiegu należy kontrolować piony i poziomy oraz sprawdzać przekątne – dobrze założone ościeża powinny mieć je równe.

5. Mechaniczny montaż

Jeśli ramy okna są montowane kotwami, na każdą z nich powinny przypadać dwa kołki rozporowe lub specjalne śruby – dzięki temu montaż będzie stabilny. Natomiast gdy wykorzystuje się śruby samowiercące lub dyble, trzeba pamiętać o uszczelnieniu otworów w dolnym elemencie ramy.

6. Zwilżenie muru

Zanim nałoży się piankę montażową, zalecane jest zwilżenie muru wodą – pianka twardnieje bowiem pod wpływem wilgoci. Wystarczy do tego np. zwykły spryskiwacz.

7. Pianka montażowa

Pozostawioną między ościeżnicą a murem przestrzeń wypełnia się pianką. Najlepiej nakładać ją od dołu do góry, wykonując lekko zygzakowate ruchy pistoletem. Pianki nie trzeba żałować – po zastygnięciu i tak konieczne jest obcięcie jej nadmiaru.

8. Przyklejenie taśmy paroszczelnej

Przyklejoną wcześniej do okna od wewnątrz taśmę paroszczelną, a właściwie jej drugi koniec, przymocowuje się do ściany tak, aby zasłoniła piankę. Dzięki temu wilgoć z pomieszczenia nie będzie przedostawać się do spoiny, co zapobiegnie zawilgoceniu ściany, a tym samym potencjalnemu rozwojowi grzybów na jej powierzchni.

9. Zawieszenie skrzydeł

Na tak przygotowanej ramie można już zawiesić skrzydła. Trzeba przy tym pamiętać o sprawdzeniu ich funkcjonowania i ewentualnej regulacji, jeśli będą tego wymagały. Jeżeli w ramach regulacji wykonano przedystansowanie szyb, okucia pozostaną w położeniu fabrycznym. Pozwoli to zachować cały dostępny zakres regulacji okuć do wykorzystania podczas eksploatacji okna.

alt=”Uszczelnianie Okna”

Najczęstsze błędy montażowe

Montaż okien to delikatny proces, którego przebieg można bardzo łatwo zaburzyć – wystarczy małe niedociągnięcie i w najlepszym wypadku trzeba będzie szybko wymienić dopiero co wstawione okno.
Niestety bardzo często brakuje odpowiedniej komunikacji między osobami dokonującymi oględzin domu a ekipami montażowymi – zdarza się nawet, że osoba odpowiedzialna za wszystkie pomiary nie jest w ogóle obecna przy wprawianiu okien, a ekipa nie wie, jakie ilości materiałów będą potrzebne i przyjeżdża na miejsce właściwie w ciemno. Nagminnie też pomijany jest właściwie najważniejszy krok – czyli etap przygotowania otworów pod ościeża. Wszystko to plus częsta niewiedza sprzedawców na temat prawidłowego wprawiania okien prowadzi do błędów, których można było stosunkowo łatwo uniknąć.
Najczęściej popełniane błędy montażowe to:

Złe wymiarowanie i brak wystarczających luzów dylatacyjnych

Zbyt duże okna w stosunku do ościeżnicy uniemożliwiają pozostawienie wystarczających luzów dylatacyjnych, natomiast zbyt małe uniemożliwiają właściwe połączenie okna ze ścianą i uszczelnienie go. Okno nie powinno być także na styk z przyszłymi węgarkami – wyklucza to całkowicie luzy dylatacyjne i uniemożliwia prawidłowe wykonanie uszczelnienia między licem okna a węgarkiem.

Zły dobór profili okna

Często przy wymianie starych drewnianych okien (lub takich z szerokimi węgarkami) zapomina się o wykonaniu odpowiednich poszerzeń systemowych lub dobiera się nieodpowiedni rodzaj ramy do ościeżnicy. Skutkuje to zbyt dużymi luzami i przeciekaniem wody po pewnym czasie eksploatacji takiego okna.

Montowanie okien na nieoczyszczonych lub nierównych podłożach

Powoduje szybkie rozszczelnienie okien i powstawanie mostków termicznych między murami a oknami.

Montaż okien bez klocków podporowych

Brak lub zbyt mała liczba klocków lub kotew progowych może być przyczyną odkształceń ram i skrzydeł, pionowych ruchów okien i pękania tynku, co spowoduje rozszczelnienie stolarki okiennej.

Montaż okien bez listew progowych

Bez listew progowych właściwie nie ma możliwości wykonania trwałego uszczelnienia styku między oknami a parapetem.

Mocowanie okien w ościeży na niewystarczającą ilość kotew lub dybli

Obciążenia okna nie będą rozkładane równomiernie na jego powierzchni, co po pewnym czasie doprowadzi do odkształceń.

Niepełne uszczelnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy oknami a murami

Całkowicie niwelują energooszczędność i dźwiękoszczelność okien. W przypadku nieszczelnych połączeń nie pomoże nawet zastosowanie przez producenta najlepszych technologii w tym zakresie.

Czy okna można montować samodzielnie?

Zdecydowanie nie – okna to na tyle drogie i delikatne elementy konstrukcyjne budynku, że nie warto ryzykować. Ich odpowiedni montaż wymaga bowiem dużego doświadczenia i wprawy. Więc jeśli nie jesteś doświadczonym monterem, lepiej zdaj się w tej kwestii na profesjonalną, sprawdzoną ekipę – oszczędzisz sobie sporo nerwów, czasu i pieniędzy, które musiałbyś przeznaczyć na usunięcie skutków nieodpowiedniego wprawienia okien.