VISOFOLD Aliplast

VISOFOLD Aliplast

Konstrukcje harmonijkowe

System przeznaczony do konstrukcji składanych, harmonijkowych izolowanych termicznie

  • system trzykomorowy
  • możliwe grubości wypełnień to od 4 do 37 mm
  • głębokość zabudowy to 70/78 mm dla ościeżnic i skrzydeł
  • możliwość użycia od 2 do 8 i więcej skrzydeł ruchomych, zsuwających się symetrycznie na obie strony, bądź w całości na jedną ze stron. Po rozsunięciu skrzydła mogą być sytuowane wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia
  • możliwe 2 rozwiązania progowe: wersja 1 – jako kontynuacja ościeżnicy stosowanej po bokach i na górze (zaletą tego rozwiązania jest bardzo dobre uszczelnienie). Wersja 2 – niski próg zatapiany w posadzkę, uszczelniony dwoma uszczelkami szczotkowymi. W obu wypadkach w progu przemiesz-cza się wózek (mechanizm prowadnicy skrzydeł harmonijkowych), na który przekazywany jest ciężar ruchomych konstrukcji

Zastosowanie

  • hotele, restauracje, sklepy i domy prywatne, gdzie istnieje konieczność powiększenia powierzchni użytkowej
  • system stosowany również w zabudowach ogrodów zimowych, jako element całkowicie składany na okres letni